IN DE KIJKER :

Voor al onze opleidingen, workshops en curussen  werken we samen met HYPNAC Hypnose-academie

* Hypnotiseren kan je leren in één dag.

* Werken aan jezelf met zelfhypnose

* Opleiding tot hypnotherapeut 

* Therapeutische vaardigheden

* Beginselen van anatomie en fysiologie 

Voor alle info en inschrijven, klik  HIER

Psycho-Consulting

We heten U van harte welkom op de website van Psycho-consulting.

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie

Wat is therapie?

Therapie houdt een begeleiding in van de hulpvrager die op één of meerdere vlakken in het leven een last ervaart

Dit begeleiden betekent dan het mogelijk maken van zelfinzicht, waaruit gedragsverandering kan groeien.

  1. Ondersteunende gesprekken;
  2. Explorerende gesprekken;
  3. Relaxatietraining/Hypnose;
  4. of een combinatie.

Deze twee doelen kunnen bereikt worden door:

Ondersteunende gesprekken.

Het is niet altijd nodig om te gaan “graven” in het verleden. Vaak is het zo dat als de hulpvrager kan spreken over zijn/haar kopzorgen in het hier-en-nu, rust en stabiliteit bereikt kan worden. Het aantal sessies is hierbij beperkt.

Explorerende gesprekken.

Soms is een benadering aangewezen die dieper gaat dan het ondersteunende. In dit geval bekijken we bijvoorbeeld de puberteit en kan soms ook de kindertijd ter sprake komen. Deze aanpak is vaak aangewezen bij diepgewortelde problemen, waarmee men al jaren worstelt. Hiervoor zijn vaak meerdere sessies nodig.

Relaxatietraining/Hypnose:

Als tijdens het kennismakingsgesprek blijkt dat er geen bezwaren zijn om relaxatie/hypnose te gebruiken, kan hiertoe eventueel overgegaan worden. Dit hangt af van de hulpvraag en van de aard van het probleem waarvoor men hulp zoekt. Het grote voordeel is dat het aantal sessies beperkt blijft. Men krijgt hier ook technieken aangeleerd, waardoor men zelf thuis kan werken aan het probleem.

Combinatie:

Het gaat hier om een combinatie van relaxatietraining en ondersteunende gesprekken of explorerende gesprekken. Dit hangt volledig af van de hulpvraag, de aard van het probleem en de fase waarin men in de therapie zit. Het is immers de bedoeling om een therapie “op maat” aan te bieden.